Bao nhiêu Protein là cần thiết?

Ngày 1 - Khởi đầu

Ngày 2 - Chất béo

Ngày 3 - Carb

Ngày 4 - Bẫy ăn kiêng

Ngày 5 - Protein

Ngày 6

Ngày 7

Việc cần làm: Xem kỹ toàn bộ video và sau đó để lại bình luận bên dưới bạn nhé!

>