Hướng dẫn để luôn nhận được thông điệp email từ Bữa Ăn Hoàn Hảo

Chào bạn, tôi hiểu rằng một khi bạn đọc được thông tin này, có thể bạn thích những thông tin mà tôi đã gửi đến bạn.

Vì vậy, dưới đây là 1 số bước để bạn có thể luôn nhận được email của tôi trong hòm thư chính của bạn (tránh bị rơi vào mục quảng cáo, spam do lọc nhầm)

>